Name : zeno clash
Details : <1dvd> เกมม้ามืด น้องใหม่ปจากประเทศ ชิลี ตัวเกม เป็นแนว actione fantasy มีสัตว์ในเทพนิยายมากมาย ได้คะแนนจากเวบ game spot ไปถึง 8.4
Normal price : 39
Special price : 39