Name : sim hospital
Details : <1dvd> มาบริหารโรงพยาบาลกันครับ สร้างหมอ เลือกอุปกรณ์การแพทย์มากมายอาทิเครื่อง x ray  เป้าหมายคือช่วยคนไข้ให้หาย บางครั้งคนไข้ก็อาจออกอาการ ฮาๆให้ดูบ่อยๆครับ
Normal price : 39
Special price : 39